Triển lãm Thiết bị Dạy học Quốc gia Côn Minh lần thứ 65 năm 2014

XIN CHÚC MỪNG !! CÔNG TY CHÚNG TÔI QUÁ THAM GIA TRIỂN LÃM THIẾT BỊ DẠY HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 65 KUNMING 2014, RẤT NHIỀU KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐANG QUAN TÂM ĐẾN THIẾT BỊ SINH HỌC, HÓA HỌC, VẬT LÝ, THÍ NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ..


Thời gian đăng: 23-06-2020