Buổi triển lãm

a1

Triển lãm Vũ Hán lần thứ 64

a2

Triển lãm Côn Sơn lần thứ 63

a3

Triển lãm Thành Đô lần thứ 62

a4

Triển lãm Yiwu lần thứ 60

a5

Triển lãm Yên Đài lần thứ 59

a6

Triển lãm Hiệp hội Giáo dục Thế giới Thụy Sĩ 2010

a7

Triển lãm Ôn Châu 2004